Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Bij kwaliteit gaat het om het waarmaken van wat je belooft. De Revius MAVO belooft kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.

Voor ons betekent kwalitatief goed onderwijs meer dan goede onderwijsresultaten alleen. We leren de leerlingen kennis en toekomstvaardigheden op een niveau aan dat het beste bij hen past. We dagen ze uit om hun talenten optimaal te ontwikkelen en te gebruiken. In de reguliere lestijd kunnen leerlingen zelf de mate van ondersteuning kiezen tijdens het KWT-uur. Bij diverse vakken doen we mee met landelijke wedstrijden, zoals de Kangoeroe Wedstrijd voor wiskunde. Na schooltijd kunnen leerlingen meedenken met schoolse onderwerpen en hun leiderschap ontwikkelen in de Leerlingenraad.

Een Thuis voor Toekomstmakers
Bij ons is er veel aandacht voor de leerling zelf. Door onze kleinschaligheid kennen we onze leerlingen echt. We weten wie ze zijn en wat hen motiveert. Ons onderwijsaanbod speelt in op individuele verschillen tussen leerlingen. Onze lessen sluiten aan bij de actualiteit en bieden ruimte aan maatwerk, onderwijsvernieuwing en buitenschoolse activiteiten. Er is een grote mate van vrijheid in de keuze van het vakkenpakket. In het examenjaar stimuleren we voor alle leerlingen één extra examenvak. Leerlingen die het aankunnen, mogen vervroegd examen doen. Met het gebruik van de iPad stimuleren we onderzoekend leren.

Kwalitatief goed onderwijs vraagt gekwalificeerde en bevlogen docenten die continu op zoek zijn naar verbetering. Een POP-cyclus (Persoonlijk Ontwikkel Plan) en instrumenten als intervisie en onderlinge klasbezoeken zijn een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. Voor het houden van tevredenheidsenquêtes onder ouders, leerlingen en personeel maken we gebruik van de AOCspiegel.

Open communicatie
Door open met elkaar te communiceren, benutten we optimaal elkaars kwaliteiten. Ouders kunnen meedenken via de Ouderraad en hebben inspraak via de MR. We communiceren het liefst persoonlijk na een afspraak, telefonisch of per mail. Onze activiteiten zijn te volgen op de website, Facebook en Instagram.