Digitale informatie voor ouders

Digitale informatie voor ouders

Daarom organiseren we elk jaar aan het begin van het schooljaar kennismakingsavonden voor elk leerjaar. Daar zijn de teamleider en de mentor van je zoon of dochter aanwezig. Door het persoonlijk contact wordt de communicatie vergemakkelijkt en dit komt uiteindelijk de schoolprestaties van je zoon of dochter alleen maar ten goede.

Drie maal per jaar vragen we je om naar school te komen voor overleg, tijdens de zogenaamde 10 minutengesprekken. Je kunt dan met de mentor en/of docenten naar keuze korte gesprekken voeren over zelf gekozen onderwerpen.

Schoolaccount
Het schoolaccount is altijd als volgt opgebouwd:

Gebruikersnaam:
voorletter gevolgd door de eerste letters van de tussenvoegsels gevolgd door de gehele achternaam

Bijvoorbeeld 1: Sabine van der Heuvel heeft als gebruikersnaam svdheuvel
Bijvoorbeeld 2: Jan Witteman heeft als gebruikersnaam jwitteman
Let op! Als er al een persoon binnen Lentiz is met dezelfde gebruikersnaam, dan komt er het achtervoegsel 01, 02, enz. achter.

E-mailadres:
Het e-mailadres van leerlingen van Lentiz is hun gebruikersnaam gevolgd door @student.lentiz.nl

Bijvoorbeeld 1: Sabine van der Heuvel heeft als e-mailadres svdheuvel@student.lentiz.nl
Bijvoorbeeld 2: Jan Witteman heeft als e-mailadres jwitteman@students.lentiz.nl

 

SOM Today
SOMtoday is het startpunt voor elke leerling. Maar SOMtoday is ook handig voor ouders!

Leerlingen gebruiken SOMtoday voor:
– vaste roosters en roosterwijzigingen
– cijfers
– huiswerk
– berichten van en aan docenten

Ouders kunnen SOMtoday gebruiken voor:
– aanmelden voor ouderavonden (10-minutengesprekken)
– inzien cijfers van zoon(s) en/of dochter(s)
– inzien absenties van zoon(s) en/of dochter(s)

Surfspot software
Via Surfspot kunnen leerlingen goedkoop Software aanschaffen. Aanmelden gaat gemakkelijk. Kies voor Lentiz Onderwijsgroep tijdens het aanmelden.

Inloggen bij Surfspot gebeurt met het schoolaccount.