Leerlingenraad

Leerlingenraad

Omdat wij het belangrijk vinden om naar de leerlingen te luisteren, is er een actieve Leerlingenraad, die alle leerlingen van de Revius MAVO vertegenwoordigt. De leerlingenraad denkt mee over het beleid op school en luistert naar alle leerlingen. We overleggen maandelijks met elkaar onder begeleiding van een docent. Soms sluit de directie hierbij aan. afgevaardigden van de Leerlingenraad nemen deel aan de Medezeggenschapsraad.

Leden van de leerlingenraad zijn:
– Julia Wijnhorst
– Berra Cicek
– Taoufik Bouzalmad
– Halima el Yahyaoui
– Thomas de Heide
– Duygu Atar
– Britt Tulp
– Laila el Hadiui

Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut beschrijft de rechten en de plichten van de leerlingen op de scholen die vallen onder de Lentiz onderwijsgroep. In het statuut staat een overzicht van afspraken die we met elkaar maken om prettig samen te werken aan een goede kwaliteit van ons onderwijs.
Om misverstanden te voorkomen, staat in het leerlingenstatuut heel nauwkeurig beschreven hoe zaken geregeld zijn. Hierdoor is het taalgebruik soms wat ingewikkeld. Kom je er niet uit? Vraag dan je mentor om een toelichting.