Revius MAVO

Decanaat

Tijdens je schooltijd neem je als leerling meerdere malen belangrijke beslissingen voor je uiteindelijke studie- of beroepskeuze. Dit soort keuzes maak je natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Naast de mentoren begeleidt de decaan je bij het nemen van deze keuzes. Hierbij maken we gebruik van de methode LOB in Simulise. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Vragen die hierbij worden gesteld zijn:
–   Wie ben ik en wat kan ik?
–   Wat wil ik?
–   Wat voor werk past bij mij?
–   Wie kan mij helpen?
–   Hoe bereik ik wat ik wil?

Door de veranderende arbeidsmarkt zul je ook na de middelbare school loopbaankeuzes moeten blijven maken. LOB en de decaan helpen je om dit goed aan te pakken.

Bij de decaan kun je terecht voor:
– Vragen over je vakkeuze (eind leerjaar 2) en profielkeuze (eind leerjaar 3)
– Vragen over je studiekeuze (leerjaar 4) en beroepen
– Vragen betreffende aanmelding vervolgopleiding en aanvraag
– Open Dagen en andere activiteiten van mbo’s.
– Het maken van een interessetest of beroepskeuzetest als je nog niet precies weet wat je wilt gaan doen
– Het vinden van informatie over studie- en beroepskeuze in boeken, brochures en via internet.

Ouders en/of verzorgers
De decaan is uiteraard ook bereikbaar voor vragen van ouders en/of verzorgers. Bij het maken van een studiekeuze, is het bezoeken van open dagen, studiebeurzen en meeloopdagen zeer nuttig. Hiervoor kan studieverlof worden aangevraagd. Dit kan met het ‘Aanvraagformulier Studieverlof’. Studieverlof kan niet worden aangevraagd als er een toets of schoolexamen staat gepland.

Zie het formulier ‘Aanvraagformulier studieverlof’.

Veel succes met je studiekeuze!

Vakkenkeuze
Aan het eind van leerjaar 2 maak je de eerste keuze van twee vakken uit Aardrijkskunde, Geschiedenis, Nask-1 (natuurkunde) en Nask-2 (scheikunde). Tijdens de mentorles wordt er aandacht aan deze keuze besteed. De vakdocent van NASK legt het verschil tussen NASK-1 en NASK-2 uit.

Profielkeuze
Aan het eind van leerjaar 3 maak je de profielkeuze. Je kunt kiezen uit vier profielen, waarbij elk profiel bestaat uit twee gemeenschappelijke vakken (Nederlands en Engels) en twee profielvakken.

Economie economie en wiskunde en/of Duits
Zorg & Welzijn: biologie en aardrijkskunde en/of geschiedenis en/of wiskunde
Techniek: wiskunde en NASK-1
Landbouw: wiskunde en biologie en/of NASK-1

Na deze keuze moet het vakkenpakket aangevuld worden met drie andere examenvakken. Dat betekent dat je met 7 examenvakken het examenjaar ingaat. Lichamelijke opvoeding en maatschappijleer daarnaast zijn voor iedereen verplicht.

Het schema met de inrichting van de profielen kunt u ook downloaden.

Studiekeuze
Twijfel je over je studiekeuze, heb je vragen over een vervolgopleiding of wil je weten hoe je je goed kunt voorbereiden op de selectiegesprekken van je vervolgopleiding? Neem contact op met de decaan.