Revius MAVO

Schoolkosten

Schoolkosten

De bekostiging van het voortgezet onderwijs gebeurt in principe door de overheid. Dit geldt zowel voor de personele als voor de materiële kosten. Schoolboeken zijn daarom voor u gratis. De vergoeding voor de materiële kosten (leermiddelen, ICT, inventaris, gebouw etc.) is echter niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Daarom vragen wij aan ouders een vrijwillige bijdrage in de schoolkosten. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad van de school vastgesteld.

Laptop

Vanaf dit schooljaar gaan we gebruik maken van de laptop als ondersteunend leermiddel. Deze kunt u na aanmelding via school aanschaffen. U kunt de laptop kopen of huren.

Schoolfonds

Als onderdeel van de schoolkosten is een bedrag van € 10,- per leerling per jaar voor het schoolfonds opgenomen. Ouders kunnen aanspraak doen op dit fonds wanneer er bepaalde activiteiten of leermiddelen financieel niet haalbaar maar wel noodzakelijk zijn voor een individuele leerling (zie ook ‘Hulp bij studiekosten’). Het schoolfonds wordt beheerd en verantwoord door de school.

Hulp bij studiekosten

Niet iedereen kan de bijdragen in de studiekosten zomaar even betalen. Mocht dit van toepassing zijn, dan zoekt onze aandachtsfunctionaris (meneer Biesheuvel) graag samen met u naar een oplossing. Ook buiten de school om is het mogelijk hulp te krijgen. Op de site van het Nibud staan diverse hulpverlenende instanties vermeld. Via de overheid is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk studiefinanciering aan te vragen. In Maassluis biedt Stroomopwaarts de formulierenbrigade aan, waarbij mensen uitzoeken waar je recht op hebt en hulp bieden bij het aanvragen van steun. Dit kan gaan om bijstand, kinderbijslag, huurtoeslag, etc.

Nibud
Studiefinanciering
Formulierenbrigade

WIS Collect

Via WisCollect bieden wij de schoolkosten digitaal bij u aan. Daarvoor is het belangrijk dat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wij verzoeken u dan ook om uw e-mailadres in SOMtoday te controleren en zo nodig aan te passen, omdat deze gekoppeld is met ons betaalsysteem. U kunt de facturen geheel of in termijnen via iDeal betalen. Het is niet mogelijk om de schoolkosten contant op school te betalen.

Heeft u vragen over de factuur dan kun u altijd contact opnemen met de schooladministratie.