Revius MAVO

Schoolkosten

Schoolkosten

De bekostiging van het voortgezet onderwijs gebeurt in principe door de overheid. Dit geldt zowel voor de personele als voor de materiële kosten. Schoolboeken zijn daarom voor u gratis. De vergoeding voor de materiële kosten (leermiddelen, ICT, inventaris, gebouw etc.) is echter niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Daarom vragen wij aan ouders een bijdrage in de schoolkosten.

In de les maken we veelvuldig gebruik van de iPad als ondersteunend leermiddel. Deze kunt u na aanmelding via school aanschaffen. De kosten hiervan zijn (afhankelijk van het model) ongeveer € 400,-.