Revius MAVO

Examenzaken

Op deze pagina staan belangrijke documenten voor leerjaar 3 en 4 van de Revius MAVO. Zodra er een wijziging is, zal die wijziging via een (nieuws)bericht worden aangekondigd en op deze pagina worden doorgevoerd. Steeds zal op deze pagina de meeste recente versie van die documenten te vinden zijn.

PTA
In leerjaar 4 en bij sommige vakken ook al in leerjaar 3 bouwen de leerlingen een examendossier op. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschrijft welke beoordelingen in welke mate meetellen voor het eindcijfer van het vak. Dit eindcijfer in het examendossier telt voor de helft mee van het diplomacijfer. De andere helft behaalt een kandidaat tijdens de Centrale Eindexames in mei.

Examenreglement
In het examenreglement staan alle procedurele en organisatorische regelingen die horen bij de uitvoering van de schoolexamens en centrale examens. De regelgevingen gelden voor een periode van twee jaar en kunnen daarna wijzigen.

De examencommissie
De examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de examinering en stelt hiervoor protocollen en reglementen op. Bij geconstateerde onregelmatigheden of fraude wordt de examencommissie hiervan op de hoogte gesteld. De examencommissie bepaalt vervolgens welke maatregelen genomen worden en wie hierbij betrokken moet worden.

Examenrooster
Maar weet jij precies wanneer je welke examens hebt? Hieronder vind je het examenrooster van het eerste en tweede tijdvak.

De duur van de tijdvakken:

  • Tijdvak 1: di 14 mei tot en met wo 29 mei (bekendmaking N-term, uitslag, wo 12 juni)
  • Tijdvak 2: ma 17 juni tot en met do 20 juni (bekendmaking N-term, uitslag vrij 28 juni)

Lijst met toegestane hulpmiddelen
De toegestane hulpmiddelen worden ieder jaar door het College voor Toetsen en Examens bekendgemaakt in de Regeling toegestane hulpmiddelen.