Organisatie

Bevlogen team
We zijn een jonge school met een bevlogen en enthousiast team van docenten. Samen willen we een plek bieden, waar kennen, kunnen lol en ontwikkeling samenkomen. Een plek waar je kunt leren, fouten mag maken en kunt ontspannen. Alle docenten zijn bekwaam en ontwikkelen zich voortdurend op hun vakgebied. We bezoeken elkaar in de les, om zo van elkaar te leren. We kennen elkaar goed en hebben aandacht voor elkaar en onze verschillen. Dat maakt dat we hier graag werken.

Onze school heeft ruim 250 leerlingen.
Onze school heeft ongeveer 35 medewerkers.

Lentiz Onderwijsgroep
Lentiz Onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en zes scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ruim 7500 leerlingen en studenten volgen onderwijs bij Lentiz.

Meer informatie: klik hier

Schoolleiding
De directie van de Revius MAVO en het Reviuslyceum wordt gevormd door een directeur en vier teamleiders. Samen vormen zij de dagelijkse leiding.

SCOOL Opleidingsschool
SCOOL is een samenwerkingsverband tussen vier onderwijspartners, om moderne en vakbekwame docenten op te kunnen leiden die klaar zijn voor de toekomst! Stagiairs en docenten in opleiding leren het vak onder begeleiding van gespecialiseerde en gecertificeerde werkplekbegeleiders (vakcoaches) en schoolopleiders.

Meer informatie op de SCOOL-website.