Internationalisering

Internationalisering

Globalisering verlegt grenzen en maakt de wereld complexer, maar ook kleiner. Technologische ontwikkelingen, internationale samenwerking en reizen maken persoonlijke en zakelijke contacten over grenzen heen steeds vanzelfsprekender, ook voor jongeren. Internationalisering is op het Revius een overkoepelend thema: dit krijgt bij ons vorm in de lessen, extra aandacht voor het taalonderwijs en een internationale reis in leerjaar 3.

Global Citizen Network
Het Revius is partner van het Global Citizen Network. De ruim zeventig scholen voor voortgezet onderwijs in dit netwerk hebben allemaal hetzelfde doel: hun leerlingen opleiden tot wereldburger. Het nieuwe Global Citizen Network wordt gecoördineerd door Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs met als ambitie dat iedere leerling en student internationale ervaring kan opdoen.

 

Internationalisering en Covid-19
Een belangrijke vraag in de huidige tijd is: hoe kunnen we plannen maken voor internationalisering als de toekomst nog zo onzeker is? Het antwoord op deze vraag is helaas nog lastig te geven. Binnen de (on)mogelijkheden van de huidige tijd, blijven we kijken waar we voor leerlingen het verschil kunnen maken. Het is ons doel om alle leerlingen minimaal eenmaal de kans te geven om deel te nemen aan een buitenlandse reis.