Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Bij het opdoen van kennis en de ontwikkeling van talent wordt vaak verwachtingsvol naar het onderwijs gekeken: Nederland profileert zich ook graag als kennisland. En talent? Dat mag toch niet verloren gaan? Op het Revius zien wij onderwijs daarom als meer dan alleen maar kennisoverdracht. Ons onderwijs heeft een brede onderwijsdoelstelling waarin het denkvermogen van de nieuwe generatie tot ontplooiing gebracht moet worden. En denkvermogen is meer dan alleen het leren van feiten. Probleemoplossend denken, helder redeneren, goed waarnemen en creatief vormgeven maken hier ook deel van uit.

Talentontwikkeling op het Revius is gebaseerd op drie pijlers:

Presteren naar vermogen
Deze invulling richt zich op leerlingen die nog niet volledig hebben (kunnen) laten zien wat hun prestatieniveau is. Het kan gaan om leerlingen met (leer) problemen, maar ook om hoogbegaafde leerlingen. Het doel is een einde te maken aan onderpresteren of onderbenutting.

Veelzijdige talentontwikkeling
Hier wordt uitgegaan van de gedachte dat kinderen zich op school breed moeten ontwikkelen, hier krijgen sociaal talent, creatief talent en sportief talent de aandacht.

 

Talent ontdekken
De derde invulling van talentontwikkeling heeft betrekking op zelfontplooiing en daarmee op zelfontdekking. Hier gaat het om ‘leren over wat je kan’, door kennis te maken met allerlei soorten activiteiten en met verschillende vormen van leren. Dat moet leiden tot een beter zelfinzicht. Soms leidt het ook tot meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, doordat leerlingen erachter komen dat ze meer kunnen dan ze ooit van zichzelf hadden gedacht.

In de vaklessen, de mentorlessen, en de decaanlessen werd en wordt al regelmatig gewerkt op basis van deze vormen van talentontwikkeling. Ook buiten het reguliere programma om kent onze school tal van activiteiten die hierbij aansluiten: van fitnessen tot nagellakken en van voetbal tot samen muziekmaken.