Schoolprofiel

Schoolprofiel

Lentiz | Revius MAVO is een kleinschalige, maar groeiende mavo-school en onderdeel van Lentiz | Revius. Samen met Lentiz | Reviuslyceum verzorgen wij mavo-, havo- en vwo-onderwijs in Maassluis.

Het beste uit jezelf halen
We bieden onze leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot de mensen die ze willen zijn. Daarbij vinden we het niet alleen belangrijk dat ze hun diploma behalen. Juist ook het ontdekken van hun van persoonlijke kwaliteiten en waar ze van toegevoegde waarde kunnen zijn, maakt onderdeel uit van het leren en ontwikkelen op onze school. Bij ons komen kennen, kunnen, lol maken en ontwikkeling samen.

Met veel persoonlijke aandacht en gestructureerde begeleiding krijgen onze leerlingen uitdagend onderwijs op hoog niveau. Hierbij is het belangrijk dat iedere leerling leert op een manier die bij hem of haar past.

We richten ons niet alleen op de directe omgeving, maar ook op de rest van de wereld. We bieden onze leerlingen kansen om kennis op te doen en toekomstvaardigheden te ontwikkelen. Zo leren ze zichzelf beter kennen en weten ze uiteindelijk waar hun talenten en interesses liggen. Op die manier kunnen onze leerlingen het beste uit zichzelf halen en zijn ze goed voorbereid op een veranderende en veelbelovende toekomst.

Een thuis voor toekomstmakers
Samen met de leerlingen willen we er een leuke tijd van maken, waar ze ook later nog fijn aan terugdenken. Er heerst een betrokken sfeer. Personeel, leerlingen en ouders kennen elkaar en we gaan met elkaar om op basis van respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Met elkaar zorgen we voor een fijn schoolklimaat. Door de prettige sfeer bij ons op school voelen onze leerlingen zich er thuis. Wij bieden een veilige plek om samen te werken en begeleiden onze leerlingen bij het ontwikkelen van hedendaagse vaardigheden en kritisch leren denken, zodat ze ook op de lange termijn het verschil kunnen maken.

Hierbij besteden we veel aandacht aan internationalisering, digitalisering, talentontwikkeling en ondersteuning. Wij geloven dat goed onderwijs een combinatie is van kennis én vaardigheden. Daarom is er ruimte voor de ontwikkeling en het ontdekken van talenten en het aanleren van vaardigheden zoals creatief denken, programmeren, samenwerken e.d.

 


Ons doel
We willen leerlingen helpen, ondersteunen en kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen. We willen een veilige plek bieden om samen te werken met leerlingen en hen te begeleiden bij hedendaagse vaardigheden en het kritisch leren denken, zodat we ook op de lange termijn het verschil kunnen maken.