Revius MAVO

Ouderavonden

Drie maal per jaar vragen we je om naar school te komen voor overleg, tijdens de zogenaamde 10 minutengesprekken. Je kunt dan met de mentor en/of docenten naar keuze korte gesprekken voeren over zelf gekozen onderwerpen.

Doel van deze gesprekken is het verkrijgen van gemeenschappelijke inzichten en handvatten om de leerlingen zowel thuis als op school effectief te kunnen begeleiden.

Bij een oudergesprek staat de volgende onderwerpen centraal:
Het verhaal van alle betrokkenen over de leerling en wat men wil bereiken in de nabije toekomst;
Welke rol iedere betrokkene inneemt en hoe iedere betrokkene de rol van de anderen ziet;
Hoe verder gesproken of verder gewerkt wordt om doelen die gesteld zijn te bereiken, wie welke rol daarin heeft en wanneer opnieuw wordt afgestemd.

 

Geplande data
6 en 7 december 2023 (contact met mentor/vakdocent)
6 t/m 9 februari 2024 (week van leerling/ouder/mentorcontact)
14 en 16 mei 2024 (contact met mentor/vakdocent)