MR / Ouderraad

Medezeggenschapsraad

De Revius MAVO beschikt over een goed georganiseerde MR. Het belangrijkste doel van MR in de school is de mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school.

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden: twee gekozen vertegenwoordigers van de ouders en twee gekozen personeelsleden. De directie neemt de besluiten en de medezeggenschapsraad beoordeelt deze kritisch. Waar nodig geeft de MR advies en/of instemming.

Momenteel zijn in de MR vertegenwoordigd:
– mevrouw N. Lobbe (ouderlid)
– de heer O. Atar (ouderlid)
– mevrouw I. van Iperenburg (personeelslid – voorzitter)
– de heer H. Eren (personeelslid – secretaris)

Samen en in overeenstemming met de missie en de visie van de Revius MAVO, beogen we onze leerlingen optimale kansen in het onderwijs aan te bieden.

Ouderraad

De Revius MAVO hecht een grote waarde aan de driehoek: leerling – ouder – school. Wij geloven erin dat een goed contact en goede afstemming met ouders een positieve invloed heeft op het leerproces van de leerlingen. We beschouwen ouders als onze partners (met hetzelfde doel).

Meermaals per jaar zijn ouders welkom tijdens een inloopspreekuur. Daarnaast nodigen we ouders van harte uit om met ons mee te denken hoe we het onderwijs verder kunnen optimaliseren. Wij maken graag tijd voor u.

Contact opnemen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.