Revius MAVO

Afname leerlingentevredenheid

In de komende week zullen bij de leerlingen uit leerjaar 1 en 3 de tevredenheidsmetingen worden afgenomen.

Leerlingen kunnen hierin reageren op vragen, die vooral te maken hebben met het beleven van de (sociale) veiligheid op en rond de school. Tevens krijgt de school daarmee ook een goed beeld van wat er in de school speelt en kunnen – als dat nodig is – maatregelen tijdig en passend worden genomen.
Deze meting wordt vanuit wet- en regelgeving van de scholen gevraagd, de leerlingen zullen deze vragenlijst tijdens de les invullen.

De vragenlijst is anoniem, wij krijgen wel een overzicht per klas.

Terug naar het nieuwsoverzicht