Revius MAVO

Maassluis 24 over inspectiebezoek

MAASSLUIS – Lentiz Revius MAVO in Maassluis heeft na een succesvol eerste jaar, waarin er goede examenresultaten zijn behaald, nu ook een positief oordeel van de Inspectie van het Onderwijs ontvangen. In het schooljaar van 2018‐2019 ging Lentiz Revius MAVO van start. Na een intensieve voorbereiding van het onderwijsprogramma waar meerdere Lentiz‐scholen bij betrokken waren, is er in dit eerste jaar door de medewerkers, in samenwerking met leerlingen en ouders, hard gewerkt aan een professionele cultuur. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, voor de leerlingen en voor het team van de school: een positief oordeel van de Inspectie.

De Inspectie beschreef Lentiz | Revius MAVO als een school met een eigen gezicht, waar je al bij binnenkomst rust en een positieve sfeer ervaart. Leerlingen en docenten bevestigden dit beeld in de gesprekken en de Inspectie zag dit ook terug in de lessen. Docenten hebben hart voor de leerlingen en de leerlingen voelen zich door hen gezien. De pedagogisch toezichthouder die er ook buiten de lessen altijd voor de leerlingen is, werd hierbij meerdere malen genoemd als belangrijke spil in de school.

De Inspectie is tot dit oordeel gekomen na een intensief schoolbreed onderzoek. Om een goed beeld te krijgen van de school werden onder andere lessen geobserveerd en zijn er gesprekken gevoerd met leerlingen, medewerkers en directie.

Dit grote compliment is voor de school een extra stimulans om zich nog verder te professionaliseren en verbeteren. Samenwerken met bedrijven in de omgeving, leerlingen nog meer maatwerk bieden en natuurlijk de veilige sfeer behouden, staan hoog op de agenda voor dit schooljaar.

Bron: Maassluis 24

https://maassluis24.nl/nl/nieuws/onderwijs/positief-oordeel-inspectie-voor-lentiz-revius-mavo/13580

Terug naar het nieuwsoverzicht