Revius MAVO

De theoretische leerweg is een van de leerwegen binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).