Revius MAVO

Aanmelden leerling klas 1

Aanmelden klas 1

Weet jij al dat je naar de Revius MAVO wilt? Je bent van harte welkom.

Belangrijke data

1 maart Aanmeldformulier staat online
Half maart Inschrijfgesprekken
Half april Definitieve beslissing toelating + brief bestellen iPad
Eind mei Voorlichtingsavond iPad (voor ouders)
Eind juni Kennismakingsmiddag (voor leerlingen)
– uitreiken iPad
– brief bestellen schoolboeken
Eind augustus Introductiedagen start nieuwe schooljaar


Wat heb je nodig om je aan te melden?

Op de Revius MAVO bieden we alleen onderwijs op mavo-niveau aan. Als er mavo of TL in je advies staat, kan je je bij ons aanmelden. Ook met een kader-/mavo-advies ben je dus welkom. Je krijgt dan dus les op mavo-niveau.

Vanaf wanneer kan je je aanmelden?
Vanaf 1 maart 2021 kunnen je ouders jou digitaal aanmelden via onze website en het aanmeldingsgesprek inplannen. Daarna ontvangen jullie van ons een definitieve uitnodiging voor het gesprek. Voorafgaand aan het gesprek kunnen jullie alvast het aanmeldingsformulier invullen, zodat er veel tijd is voor een persoonlijk gesprek met jou en je ouders.

Wanneer zijn de aanmeldgesprekken?
Na het digitaal inleveren van het aanmeldformulier, kun je je opgeven voor een aanmeldgesprek op één van de volgende momenten.
– maandag 15 maart 2021 van 18.30 – 20.30 uur,
– woensdag 17 maart 2021 van 15.00 – 17.30 uur en 18.30 – 20.30 uur

Contact
Mocht u nog vragen hebben. Neem gerust telefonisch of per mail contact met ons op. We helpen u graag verder.