Revius MAVO

Cito-toetsen

De Revius MAVO maakt gebruik van Cito Volg en Advies Systeem. Dit zijn methodeonafhankelijke  toetsen in leerjaar 1 t/m 3. De toetsresultaten worden vergeleken met landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt zo een stuk gemakkelijker.
Met de toetsen kunnen we nagaan hoe goed een leerling de leerstof beheerst ten opzichte van andere leerlingen op de mavo. Op die manier krijgen we inzicht in waar de leerling op dat moment staat in zijn ontwikkeling. Bij een voorsprong of lichte achterstand kan de vakdocent daar tijdig op inspelen. Zo krijg je de beste kans om van zijn schoolloopbaan een succes te maken.

Doel
Het Cito Volgsysteem geeft inzicht in talenten en mogelijkheden van leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het niveau bepalen van leerlingen
Leerlingen volgen in hun ontwikkeling
Leerlingen verder helpen
De kwaliteit van het onderwijs monitoren

De toetsen
Cito VAS bestaat uit vier toetsen: Toets 0, 1, 2 en 3.
In deze toetsen worden volgende kernvaardigheden getoetst:

  • Nederlands leesvaardigheid
  • Nederlands woordenschat
  • Engels leesvaardigheid
  • Engels woordenschat
  • Rekenen-wiskunde

Afname
De Cito VAS toetsen brengen op vier momenten het niveau en de voortgang van een leerling in beeld:

Toets 0:           medio september / oktober leerjaar 1
Toets 1:           medio mei / juni leerjaar 1
Toets 2:           medio mei / juni leerjaar 2
Toets 3:           medio mei / juni leerjaar 3

Uitslag van de toetsen
Na afname wordt er door Cito voor alle getoetste kernvaardigheden een resultatenoverzicht samengesteld. Hierin kunnen wij en u zien wat de resultaten zijn ten opzichte van andere mavo-leerlingen in hetzelfde leerjaar.

Omdat we ook in volgende leerjaren de voortgang via Cito VAS-toetsen monitoren, is nauwgezet bij te houden welke ontwikkelingen er zijn en waar eventueel bijsturing nodig is. Op school bespreekt de mentor deze ontwikkelingen tijdens de mentorles.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Cito-toetsen kunt u contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator.
Ook kunt u kijken op de website van Cito: www.cito.nl.