Revius MAVO
afbeelding met betrekking tot ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid op de Revius MAVO

Oudertevredenheid klas 1 en 3

Tevreden ouders zijn van cruciaal belang voor elke school. Van tevreden ouders gaat een positief effect uit op allerlei zaken die met de school te maken hebben. Vandaar dat wij jaarlijks onder ouders van klas 1 en 3 een enquete afnemen om deze tevredenheid in beeld te brengen. Ouders van de geselecteerde leerjaren krijgen hierover per mail een uitnodiging.

De onderzoeksresultaten geven ons handvatten om de kwaliteit en het profiel van onze school te verbeteren.

Mocht u naar aanleiding hiervan graag met ons in geprek gaan, dan kan dat altijd. U kunt per mail / telefoon een afspraak maken. We denken graag samen met u na over onze school.

Terug naar het nieuwsoverzicht