Revius MAVO

Protocollen en reglementen

Om een school als de Reviusmavo, met rond de 130 leerlingen en 20 personeelsleden, goed te laten werken is het nodig dat we met z’n allen een aantal afspraken maken en regelingen opstellen. Een deel van deze regelingen is verplicht gesteld door de overheid, een deel hebben we als Lentiz onderwijsorganisatie opgesteld.
Een aantal protocollen en afspraken zijn te downloaden via de links hiernaast.Alle downloads zijn in pdf-formaat.

Protocollen

De overheid stelt ons verplicht om een aantal protocollen op te stellen. Hierin leggen we vast hoe we in bepaalde gevallen handelen.

Je vindt deze protocollen via de downloadlinks hiernaast.