Revius MAVO
Examen

Ruimere examenmogelijkheden

Door de coronacrisis hebben, net als vorig schooljaar, ook de huidige examenleerlingen ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen.

Gespreid examen
Leerlingen krijgen de mogelijkheid het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken. Hierdoor kunnen ze extra de tijd nemen om zich op een of meerdere examens voor te bereiden.
Tijdvak 1: 12 t/m 30 mei 2022
Tijdvak 2: 13 juni t/m 24 juni 2022

Extra herkansing
Alle leerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen twee vakken herkansen in plaats van één.

Leerlingen mogen het eindcijfer van één vak wegstrepen. Dit mag echter geen kernvak zijn. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen.

We vinden dat deze landelijke maatregelen recht doen aan onze leerlingen, die immers in de moeilijke coronaperiode les hebben gehad. Bij deze wensen we onze examenkandidaten heel veel succes met de laatste loodjes!

Terug naar het nieuwsoverzicht