Revius MAVO

Aanmelden en praktische zaken

Weet jij al dat je naar de Revius MAVO wilt? Je bent van harte welkom.

Belangrijke data
1 februari:                    Aanmeldformulier staat online
Half maart:                  Inschrijfgesprekken
Half april:                    Definitieve beslissing toelating + brief bestellen iPad
Eind mei:                     Voorlichtingsavond iPad (voor ouders)
Eind juni:                     Kennismakingsmiddag (voor leerlingen)
– uitreiken iPad
– brief bestellen schoolboeken
Eind augustus:           Introductiedagen start nieuwe schooljaar

Wat heb je nodig om je aan te melden?
Op de Revius MAVO bieden we alleen onderwijs op mavo-niveau aan. Als er mavo of TL in je advies staat, kan je je bij ons aanmelden. Ook met een kader-/mavo-advies ben je dus welkom. Je krijgt dan dus les op mavo-niveau.

Vanaf wanneer kan je je aanmelden?
Vanaf 1 februari 2022 kunnen je ouders jou digitaal aanmelden via onze website en het aanmeldingsgesprek inplannen. Daarna ontvangen jullie van ons een definitieve uitnodiging voor het gesprek. Voorafgaand aan het gesprek kunnen jullie alvast het aanmeldingsformulier invullen, zodat er veel tijd is voor een persoonlijk gesprek met jou en je ouders.

Wanneer zijn de aanmeldgesprekken?
Na het digitaal inleveren van het aanmeldformulier, kun je je opgeven voor een aanmeldgesprek op één van de volgende momenten.
– maandag 7 maart 2021 van 18.30 – 20.30 uur,
– woensdag 9 maart 2021 van 15.00 – 17.30 uur en 18.30 – 20.30 uur

DOD-code
De code voor het digitaal overdrachtsdossier (DOD-code) wordt in sommige gevallen pas later afgegeven door de basisschool. In dat geval moet u de DOD-code later als nog doorgeven. Dat kunt u doen via de website of u kunt de code doorbellen naar de administratie.

Komt er voorlichting over het gebruik van de iPad?
In mei wordt er voor alle ouders een voorlichtingsavond georganiseerd over het gebruik van de iPad. Hierin krijgen zij informatie over het aanschaffen en bestellen van de iPad en worden handreikingen gegeven voor het (thuis) gebruik van de iPad.

Bestellen iPad
Om ervoor te zorgen dat de iPad straks helemaal gebruiksklaar is, loopt het bestelproces via een speciaal ingerichte webshop van Amac. Naast korting ontvangt je twee jaar garantie op de iPad en wordt er een verantwoorde beschermhoes meegeleverd. Een iPad kost ongeveer € 400.

Bestellen schoolboeken
Als je naar het voortgezet onderwijs gaat, heb je een hoop schoolboeken nodig. Die schoolboeken hoef je niet te kopen. De overheid zorgt ervoor dat het gebruik hiervan gratis is. Er wordt wel een borg van circa 75 euro gevraagd. Het Revius werkt hiervoor samen met Iddink.

Op de kennismakingsmiddag (eind juni) krijg je een brief met een bestelcode mee. Met deze code weten zij precies welke boeken je nodig hebt. Deze worden in de zomervakantie thuis afgeleverd.