Revius MAVO

Doorstroom mavo-mbo

De meeste leerlingen in klas 4 kiezen voor een vervolgopleiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Als je de theoretische leerweg (tl) op het vmbo doet, heb je een vakkenpakket met veel theorievakken. Hiermee bereid je je voor op de niveau 3 (vakopleidingen) en de niveau 4 (middenkaderopleidingen) in het mbo. Een opleiding op niveau 3, duurt meestal 2 tot 3 jaar. Een niveau-4 opleiding duurt 3 tot 4. Sommige scholen bieden een versneld traject aan.

De vooropleidingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verschillen per opleidingsniveau.


Aanmelden middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Leerlingen moeten zich vóór 15 maart via school aanmelden bij de vervolgschool van hun keuze. Je meldt je digitaal aan via de website van de door jou gekozen mbo.

 

BOL of BBL
Binnen het mbo heb je bij bepaalde opleidingen de keuze uit twee leerwegen: BOL en BBL. BOL staat voor de beroepsopleidende leerweg. Je gaat vijf dagen in de week naar school en je doet beroepservaring op door middel van stages. BBL staat voor de beroepsbegeleidende leerweg. Je werkt dan vier dagen per week bij een organisatie en gaat één dag per week naar school. Bij de meeste BBL-opleidingen moet je zelf voor een werkgever zorgen.