Revius MAVO

Voor ouders

Ook voor ouders zijn we graag een school die op lange termijn het verschil maakt. Met korte lijntjes tussen school, leerlingen en hun thuisomgeving weten we een veilige en vertrouwde leeromgeving te bieden.

Driehoek school-ouders-leerling
We geloven erin dat de driehoek school-ouders-leerling cruciaal is voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. De betrokkenheid van ouders is bevorderlijk voor het leren en welbevinden op school. Korte lijntjes tussen school en ouders en een gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van leerlingen is voor ons van groot belang. Eventuele problemen worden hierdoor vaak vroegtijdig opgespoord en in nauw contact met de thuisomgeving door de mentor en/of ondersteuningscoördinator aangepakt.

Betrokkenheid en contact
Een goed, open en persoonlijk contact met ouders vinden we erg belangrijk. Wederzijds respect en vertrouwen staan daarbij voorop. We staan open voor feedback en kritiek. Ouders kunnen in de MR en Ouderraad meedenken over het beleid en de kwaliteit van het onderwijs op school. We proberen hen bij de school te betrekken en van zoveel mogelijk zaken op de hoogte te stellen. Meer informatie specifiek voor ouders is via de links aan de rechterzijde te vinden.