Revius MAVO

Dyscalculie

Wanneer een leerling bij ons op school een dyscalculieverklaring heeft, zal in overleg met de leerling bepaald worden wat de beste aanpak is. Hij/zij zal in ieder geval extra tijd krijgen bij toetsen waarbij rekenen een rol speelt (bv. wiskunde of economie) en mag hierbij een rekenkaart gebruiken. Daarnaast kan deze leerling begeleiding krijgen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld van de docent wiskunde of de ondersteuningsspecialist.