Revius MAVO

Dyslexie

Wanneer een leerling met een dyslexieverklaring binnenkomt bij ons op school, zal deze een paar weken na de start van de brugklas uitgenodigd worden om individueel of in een klein groepje begeleiding te ontvangen. Deze begeleiding is in eerste instantie gericht op het leren omgaan met dyslexie op het voortgezet onderwijs: hoe kun je het beste woordjes voor Frans of Engels leren? Hoe kun je het beste grote stukken tekst lezen en leren (bv. bij geschiedenis)? Ook zal de leerling tips krijgen om het leren gemakkelijker te maken, zoals handige sites. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen inbreng van de leerling: waar loopt hij/zij tegenaan?

Naast deze begeleiding in het eerste schooljaar (en wanneer nodig ook in hogere leerjaren) hebben leerlingen met dyslexie bijvoorbeeld recht op extra tijd bij toetsen en een aangepaste beoordeling bij toetsen waar spelling beoordeeld wordt. Daarnaast is het mogelijk om toetsen voorgelezen te krijgen vanaf een laptop met behulp van Kurzweil. Dit is echter pas vaak in de bovenbouw van toepassing.

Uitgebreidere informatie over deze aanpassingen is te vinden in het dyslexiebeleid.

Tevens worden alle leerlingen in het eerste schooljaar gescreend op dyslexie. Met behulp van een dictee en een leestoets wordt bekeken of er leerlingen zijn die uitvallen. Bij deze leerlingen worden aanvullende lees- en spellingtaken afgenomen. Indien hier aanwijzingen voor dyslexie uitkomen, zal de leerling in overleg met ouders doorverwezen worden voor een officieel dyslexieonderzoek.

Handige links