Revius MAVO

Examen op hoger niveau

Een leerling kan op een hoger niveau eindexamen doen voor alle vakken behalve één. Leerlingen op de Revius MAVO mogen dus voor één of meerdere vakken ook examen doen op havo- of vwo-niveau. De leerling die in een vak eindexamen heeft afgelegd op een hoger niveau, kan ook alsnog eindexamen in dat vak afleggen op het mavo-niveau (dit is dan geen herkansing). Meer informatie hierover kun je aanvragen bij onze decaan.