Revius MAVO

Opstroom mavo naar havo

Op het Revius staan we voor gelijke kansen voor iedereen. Een belangrijk punt hierbij is de mogelijkheid tot opstroom naar een hoger niveau. Deze mogelijkheid is er vooral voor leerlingen die bij de start van het voortgezet onderwijs nog niet goed weten wat ze willen, of die hun potentie nog niet hebben getoond.

In leerjaar 1 hebben al onze leerlingen daarom het vak Frans in het rooster. Dit biedt hen de mogelijkheid om later eventueel aan te sluiten bij leerlingen in 2 havo. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd. Elke overstap is maatwerk, waarbij ouders, mentor en vakdocenten over een langere periode met elkaar bespreken wat de voor- en nadelen zijn. Omdat veel van onze docenten ook op het Reviuslyceum werken, zijn de lijntjes vaak kort. Om een succes van deze overstap te maken, moet je erop rekenen dat je gemiddeld een 8 voor alle vakken staat.