Revius MAVO

Mavo

  • De mavo heeft een eigen gebouw
  • Het is een kleinschalige, gezellige school waar iedereen elkaar kent.
  • Je kunt kiezen voor de Sportklas.
  • De onderbouw duurt 2 jaar, daarna kies je een profiel.
  • De bovenbouw duurt 2 jaar, in mavo 4 doe je examen.
  • Na de mavo kan je door naar het MBO of naar havo 4.

De theoretische leerweg is een van de leerwegen binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Deze opleiding duurt vier schooljaren.

Tijdens deze jaren wordt de leerling voorbereid op de maatschappij en gaan wij samen met de leerling kijken wat een juiste vervolgstudie is.

De eerste twee jaar bestaan uit een algemeen programma waarin elke leerlingen dezelfde vakken volgt. Eind van het tweede jaar maak je een keuze welk profiel je in de bovenbouw gaat volgen. Hierbij horen altijd een aantal vakken. Samen met de decaan wordt gekeken of je het juiste profiel gekozen hebt.