Reviuslyceum

Aanmelding en toelatingsprocedure voor het Reviuslyceum

Aanmelden voor inschrijving

Schooljaar 2023-2024

Vanaf 1 februari 2023 kun je op deze website het digitale aanmeldformulier vinden. Door het invullen van dit formulier maak je automatisch een afspraak voor het inschrijfgesprek. Pas na dit gesprek en wanneer ook aan de formele voorwaarden (zie hieronder) is voldaan kunnen we de inschrijving definitief maken.

Toelatingsprocedure

Schooljaar 2023-2024

Het moment waarop je het digitale aanmeldformulier opstuurt bepaalt de plaats die je zoon of dochter heeft op onze aanmeldlijst. Tijdens de aanmelding kan je een voorkeur aangeven voor een inschrijfgesprek. Deze vinden plaats in de regionale inschrijfweek op 13, 15 en 16 maart 2023.

Je meldt je zoon of dochter aan voor het Reviuslyceum. Leerlingen kunnen worden geplaatst in de volgende klassen:

 • een MAVO/HAVO klas
 • een reguliere HAVO klas
 • een HAVO/VWO klas
 • een regulier VWO klas
 • een VWO+ klas

Inschrijven

Documenten die tijdens het aanmeldgesprek moeten worden meegenomen:

 • kopie van paspoort of ID-kaart,
 • het onderwijskundig rapport,
 • advies basisschool,
 • dyslexieverklaring,
 • code voor het digitaal overdrachtsdossier. (Let op: sommige basisscholen leveren dit rechtstreeks digitaal aan).

Uiterlijk 6 weken na het inschrijfgesprek hoor je of je zoon/dochter definitief geplaatst is.

DOD-code

De code voor het digitaal overdrachtsdossier (DOD-code) wordt in sommige gevallen pas later afgegeven door de basisschool. In dat geval moet u de DOD-code later als nog doorgeven. Dat kunt u doen via de website of u kunt de code doorbellen naar de administratie.

Inschrijfdagen

 • maandag 13 maart 2023, 18:30 - 20:30 uur
 • woensdag 15 maart 2023, 15.00 uur - 17.30 uur
 • woensdag 15 maart 2023, 18:30 uur - 20.30 uur
 • donderdag 16 maart 2023, 18:30 uur - 20.30 uur