Reviuslyceum

Medezeggenschapsraad

De wet op het onderwijs stelt dat iedere school een medezeggenschapsraad moet hebben. Het Reviuslyceum heeft een MR en die is zeer actief. De MR toetst directiebeleid dat instemming- of adviesrecht behoeft aan de wet op het onderwijs, de wet medezeggenschap op scholen (WMS) en de cao-vo. Ook werkt de MR mee aan diverse veranderingen/vernieuwingen van het onderwijs op het Reviuslyceum. Gewenst of ongewenst dient de MR voorstellen in waarop de directie geacht wordt te reageren.

De MR heeft in het geheel instemmingsrecht over onder andere de begroting, de lessentabel en onderwijskundige vernieuwingen.

Daarnaast hebben de leerlingen, ouders en personeelsleden instemmings- en adviesrecht over specifieke hen betreffende schoolzaken, zoals schoolgeld en leerlingenstatuut.

IMR en OPR

De MR van het Reviuslyceum stuurt een afgevaardigde naar de IMR, de overkoepelende MR van alle vo-scholen binnen de Lentiz Onderwijsgroep. Ook de mbo-scholen hebben zo’n overkoepelende IOR. Tezamen vormen zij het Platform MR, de gesprekspartner van de Raad Bestuur van de Lentiz Onderwijsgroep.

In het kader van de Wet Passend Onderwijs is er ook medezeggenschap op het Ondersteuningsplan van de regio. Hiertoe is de OPR (Ondersteunings Plan Raad) opgericht. Hierin zitten één personeelslid en één ouder per bestuur van de vo-scholen uit de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis.

De MR van het Reviuslyceum bestaat uit:

Twee ouders: mevrouw Andrea Elderson-Grem en meneer Marcus Kleijwegt.
Twee leerlingen: Benthe Rietdijk en Mirte van der Ven.
Vier personeelsleden: de heer Groen (voorzitter), de heer Van de Waardt (secretaris), mevrouw Van der Es (lid) en de heer Overkleeft (lid).

Vijf keer per jaar vergadert de MR op school in bijzijn van de directeur.

Het adres van de raad is:

Medezeggenschapsraad Reviuslyceum
t.a.v. de secretaris
Reviusplein 8
3141 SV Maassluis

Alle betrokkenen van het Reviuslyceum (ouders, leerlingen, personeel) kunnen met vragen en opmerkingen contact opnemen met de secretaris van de MR.