Reviuslyceum

Examenzaken

Elk jaar kunnen leerlingen uit havo 5 en vwo 6 meedoen aan de landelijke examens voor havo en vwo.

In het examenjaar en bij sommige vakken ook al in de voorexamenjaren bouwen de examenkandidaten een examendossier op. Dit cijfer telt voor de helft mee voor het examen. De andere 50% van het eindcijfer behaalt een kandidaat tijdens de centrale examens in mei.

Aanvullende maatregelen examenjaar 2021-2022

  1. Leerlingen krijgen een extra herkansing voor een centraal examen (in totaal twee herkansingen).
  2. Er de mogelijkheid om het examen te spreiden over twee aaneengesloten tijdvakken.
  3. Bij het bepalen van de examenuitslag mag 1 vak niet worden meegeteld. Dit is de zogenaamde ‘duim-regeling’. Je mag je duim enkel op een niet-kernvak leggen. De kernvakken zijn Nederlands, Engels en wiskunde.

De duur van de tijdvakken:

  • Tijdvak 1: 12 mei tot en met 30 mei (bekendmaking N-termen (uitslag) 9 juni)
  • Tijdvak 2: 13 tot en met 24 juni (bekendmaking N-termen (uitslag) 1 juli)
  • Tijdvak 3: 5 tot en met 8 juli (bekendmaking N-termen (uitslag) 14 juli)

Het examen is omringt door veel regelgeving. Veel regels zijn terug te vinden in de Examenreglementen die elk jaar per cohort worden opgesteld door Lentiz (zie pdf’s onder Links) en op de website Examenblad.nl.

Examenkandidaten kunnen handig gebruik maken van de website MijnEindexamen.nl.