Reviuslyceum

Examenzaken

Elk jaar kunnen leerlingen uit havo 5 en vwo 6 meedoen aan de landelijke examens voor havo en vwo.

In het examenjaar en bij sommige vakken ook al in de voorexamenjaren bouwen de examenkandidaten een examendossier op. Dit cijfer telt voor de helft mee voor het examen. De andere 50% van het eindcijfer behaalt een kandidaat tijdens de centrale examens in mei.

De duur van de tijdvakken:

  • Tijdvak 1: 11 mei tot en met 30 mei (bekendmaking N-termen (uitslag) 14 juni)
  • Tijdvak 2: 19 tot en met 30 juni (bekendmaking N-termen (uitslag) 6 juli juli)
  • Tijdvak 3: augustus 2023

Het examen is omringt door veel regelgeving. Veel regels zijn terug te vinden in de Examenreglementen die elk jaar per cohort worden opgesteld door Lentiz (zie pdf’s onder Links) en op de website Examenblad.nl.

Examenkandidaten kunnen handig gebruik maken van de website MijnEindexamen.nl.