Reviuslyceum

Ziek melden: hoe werkt het?

Het doorgeven van ziekte, het beter melden of het indienen van een verlofaanvraag moet altijd officieel gedaan worden bij de administratie. Je kunt kiezen om dit digitaal of op papier aan ons door te geven.

Belangrijk! Is een leerling na een weekend nog steeds ziek? Graag ontvangen wij dan nog een keer een ziekmelding.

Een leerling wordt ziek

In geval van ziekte geldt de volgende procedure:

Een leerling is thuis ziek geworden:

Eén van de ouders of verzorgers meldt de leerling (graag vóór 08.00 uur) ziek:

Als dat nodig is geeft u bijzonderheden over de ziekte door.

Een leerling wordt op school ziek:

De leerling meldt zich af bij de administratie (kamer A4) bij mevrouw Groenhout of mevrouw Beekenkamp.

Terugkeer na ziekte:

Als de leerling beter is, dan meldt één van de ouders of verzorgers de leerling beter…


Regels omtrent terugkeer op school:

  • In principe geldt: op het vergeten van de terugkomkaart of een digitale ‘betermelding’ volgt één strafuur voor de leerling,
  • Na terugkomst neemt de leerling het initiatief om met de leraren afspraken te maken over de leerstof die ingehaald moet worden,
  • De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste toetsen. Binnen een week na terugkeer moeten de afspraken met de docenten om gemiste toetsen in te halen gemaakt zijn,

Als er veel toetsen zijn gemist, moet de leerling zich bij de mentor melden. Deze zal het inhaalprogramma begeleiden.