Ziek melden: hoe werkt het?

Het doorgeven van ziekte of het indienen van een verlofaanvraag moet altijd officieel gedaan worden bij de administratie. Je kunt kiezen om dit online via de app of telefonisch via de absentenlijn aan ons door te geven.

Belangrijk! Wij ontvangen graag elke dag een ziektemelding!

Een leerling wordt ziek

In geval van ziekte geldt de volgende procedure:

Een leerling is thuis ziek geworden:

Eén van de ouders of verzorgers meldt de leerling (graag vóór 08.00 uur) ziek:

Als dat nodig is geeft u bijzonderheden over de ziekte door.

Een leerling wordt op school ziek:

De leerling meldt zich af bij de administratie (kamer A4) bij mevrouw Groenhout of mevrouw Beekenkamp.