Protocollen en reglementen

Om een school als het Reviuslyceum, met rond de 850 leerlingen en 80 personeelsleden, goed te laten werken is het nodig dat we met z’n allen een aantal afspraken maken en regelingen opstellen. Een deel van deze regelingen is verplicht gesteld door de overheid, een deel hebben we als Lentiz onderwijsorganisatie opgesteld.

Alle downloads zijn in pdf-formaat.

Schoolreglement

Op school gelden een aantal basisregels. Deze zijn samengevoegd in een overzichtelijk document het schoolreglement.

Schoolreglement

Protocollen

De overheid stelt ons verplicht om een aantal protocollen op te stellen. Hierin leggen we vast hoe we in bepaalde gevallen handelen.

Je vindt deze protocollen via de downloadlinks hiernaast.