Reviuslyceum

Decanen

De decanen begeleiden de leerlingen van het Reviuslyceum in het leren maken van hun studie- en loopbaankeuzes. Vragen die hierbij worden gesteld zijn: Welke talenten en interesses heb je, welke vervolgstudie past hierbij met welk profiel, stage of keuzevak? Door de veranderende arbeidsmarkt zul je loopbaankeuzes moeten blijven maken in je leven. Beroepen veranderen immers vanwege technologische vooruitgang sneller van inhoud en/of verdwijnen. Het Reviuslyceum bereidt de leerlingen hierop voor middels loopbaan oriëntatie en – begeleiding (LOB).

De decanen bij ons op school zijn:

 • mevrouw E. Nass
 • de heer A. Strik
 • mevrouw J. de Wit

Klik hieronder om de afbeelding te bekijken (73kB)

Profielenschema vwo

Profielenschema havo

 

 

Klik op de afbeelding om de pdf te bekijken (1,18 MB)

Toelatingseisen

Om op het Reviuslyceum in te stromen moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • Diploma VMBO-TL met een extra vak
 • Gesprek met de decaan: goede motivatie; passend profiel.
 • Verplicht gebruikmaken van bijspijkermogelijkheid
 • Het te kiezen profiel hoort bij de sector waarin examen is gedaan
 • Zelfde rechten als derde klas leerling havo

Wat moet er worden gekozen?

 • Een passend profiel
 • Binnen het profiel moeten keuzevakken worden gekozen
 • Tot slot examenvak(ken) in de vrije ruimte

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

 1. Aanmelding voor instroom bij de decaan via digitaal aanmeldformulier.
 2. Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek
 3. Lever het doorstroomformulier in (minimaal 2 dagen voor het gesprek met de decaan)
 4. Gesprek met de decaan
 5. Als alles in orde is: voorlopige inschrijving
 6. Cijferlijst & inschrijvingspapieren inleveren bij de decaan/administratie
 7. Inschrijving is nu definitief.

Studiekeuzefestival

Tijdens het eindexamenjaar is het de bedoeling dat leerlingen zich aanmelden voor een vervolgopleiding. Voor veel leerlingen is het kiezen van een passende studie lastig. Er is zoveel keuze! Waar begin je? Wanneer begin je? Hoe weet je dat je de juiste keuze maakt? Studiekeuze is een complex proces. Daarom stimuleren wij leerlingen, via verschillende activiteiten, er op tijd mee te beginnen en stap voor stap te onderzoeken wat bij hen past.

Speciaal voor bovenbouw leerlingen is dit jaar een ‘Studiekeuzefestival voor Toekomstmakers’ ontwikkeld. Met verschillende activiteiten worden de leerlingen gestimuleerd om met hun studiekeuze aan de slag te gaan.

Dit schooljaar is het Studiekeuzefestival in de week van 27 november t/m 1 december 2023.

Ook als ouder/verzorger kun je bijdragen aan het studiekeuzeproces. Kijk eens voor tips en informatie op studiekeuze123.nl