Decanen

De decanen begeleiden de leerlingen van het Reviuslyceum in het leren maken van hun studie- en loopbaankeuzes. Vragen die hierbij worden gesteld zijn: Welke talenten en interesses heb je, welke vervolgstudie past hierbij met welk profiel, stage of keuzevak? Door de veranderende arbeidsmarkt zul je loopbaankeuzes moeten blijven maken in je leven. Beroepen veranderen immers vanwege technologische vooruitgang sneller van inhoud en/of verdwijnen. Het Reviuslyceum bereidt de leerlingen hierop voor middels loopbaan oriëntatie en – begeleiding (LOB).

De decanen bij ons op school zijn:

 • mevrouw E. Nass
 • de heer A. Strik
 • mevrouw J. de Wit

Klik hieronder om de afbeelding te bekijken (73kB)

Profielenschema vwo

Profielenschema havo

 

 

Klik op de afbeelding om de pdf te bekijken (1,18 MB)

Toelatingseisen

Om op het Reviuslyceum in te stromen moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • Diploma VMBO-TL met een extra vak
 • Gesprek met de decaan: goede motivatie; passend profiel.
 • Verplicht gebruikmaken van bijspijkermogelijkheid
 • Het te kiezen profiel hoort bij de sector waarin examen is gedaan
 • Zelfde rechten als derde klas leerling havo

Wat moet er worden gekozen?

 • Een passend profiel
 • Binnen het profiel moeten keuzevakken worden gekozen
 • Tot slot examenvak(ken) in de vrije ruimte

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

 1. Aanmelding voor instroom bij de decaan via digitaal aanmeldformulier.
 2. Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek
 3. Lever het doorstroomformulier in (minimaal 2 dagen voor het gesprek met de decaan)
 4. Gesprek met de decaan
 5. Als alles in orde is: voorlopige inschrijving
 6. Cijferlijst & inschrijvingspapieren inleveren bij de decaan/administratie
 7. Inschrijving is nu definitief.

Studiekeuzefestival

Tijdens het eindexamenjaar is het de bedoeling dat leerlingen zich aanmelden voor een vervolgopleiding. Voor veel leerlingen is het kiezen van een passende studie lastig. Er is zoveel keuze! Waar begin je? Wanneer begin je? Hoe weet je dat je de juiste keuze maakt? Studiekeuze is een complex proces. Daarom stimuleren wij leerlingen, via verschillende activiteiten, er op tijd mee te beginnen en stap voor stap te onderzoeken wat bij hen past.

Speciaal voor bovenbouw leerlingen is dit jaar een ‘Studiekeuzefestival voor Toekomstmakers’ ontwikkeld. Met verschillende activiteiten worden de leerlingen gestimuleerd om met hun studiekeuze aan de slag te gaan.

De datum van het Studiekeuzefestival voor dit schooljaar is nog niet bekend.

Ook als ouder/verzorger kun je bijdragen aan het studiekeuzeproces. Kijk eens voor tips en informatie op studiekeuze123.nl

Profielkeuze

Profielkeuzes derde leerjaar 

Na meerdere decaanlessen over LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) en individuele profielkeuzegesprekken zijn de profielkeuzes gemaakt door de leerlingen van het derde leerjaar.  

Wij vinden het belangrijk om ouder(s)/verzorger(s)/begeleider(s) te betrekken bij deze belangrijke keuze.  

Heb je als ouder/verzorger/begeleider van een leerling in 3 havo of 3 vwo vragen over de profielkeuze, dan word je van harte uitgenodigd, eventueel samen met je kind, voor een decaangesprek. Hierover sturen we nog een aparte uitnodiging. 

Deadline voorlopig en definitief profiel 

Medio maart, nadat alle decaangesprekken hebben plaatsgevonden met de leerlingen, worden de voorlopige profielkeuzes gemaakt. Deze keuze wordt pas definitief als de ouder(s)/verzorger(s)/begeleider(s) deze keuze hebben ondertekend. Eind maart krijgen de leerlingen het formulier met daarop de profielkeuze, mee naar huis.  

Na de havo naar het vwo? 

Wanneer leerlingen interesse hebben om na hun havo-diploma over te stappen naar het vwo moeten zij wel rekening houden dat wiskunde en een extra vreemde taal naast Engels verplicht zijn op het vwo. Dit moet dus al in het havo-profiel worden gekozen. Bespreek dit goed met elkaar. 

Overzicht van de profielen 

Wil je meer weten over de profielkeuzes. Klik hier voor het profielschema vwo en hier voor het profielschema havo.

Toelichting: er zijn vier profielen waaruit gekozen kan worden. Ieder profiel bevat verplichte vakken en keuzevakken. De groene en blauwe balken zijn verplichte vakken, uit de geelgroene en oranje balken moet één vak worden gekozen.  

Vakken in de bovenbouw Aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo maken leerlingen een profielkeuze. De bovenbouw van havo en vwo heeft vier profielen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij.  In maart maken leerlingen onder begeleiding van de decanen en mentoren hun profielkeuze. Sommige vakken zijn de bovenbouw anders of nieuw. Hieronder een overzichtje van de vakken bedrijfseconomie, kunst beeldend, Cambridge Engels, BSM en wiskunde D