Schoolkosten en hulp bij schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Dit betreft een vrijwillige bijdrage aan de kosten die de school maakt voor een goed leef- en leerklimaat en waarvoor geen of onvoldoende overheidssubsidie wordt ontvangen. Hierbij kunt u denken aan schoonmaak en aankleding van het schoolgebouw, toezichthouders en cameratoezicht, de schoolpas en leermaterialen in de klas.

Verder gaat het ook om het gebruik en onderhoud van computers, draadloos netwerk, netwerklicenties, systeembeheer en digitale leeromgeving.

De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad van de school vastgesteld.

Laptop

De afgelopen jaren hebben leerlingen en docenten op het Lentiz | Revius met iPads gewerkt. Vanaf aankomend schooljaar hebben we om diverse redenen gekozen voor een laptop van the Rent company. Het blijkt nl dat de iPad op een aantal punten niet meer aansluit bij de werkwijze van onze school. De kosten voor een laptop zijn ook beduidend lager en kunnen eventueel gespreid betaald worden. Om het onderwijs optimaal te kunnen volgen is een laptop voor de leerlingen noodzakelijk. Zo kunnen zij makkelijker verslagen en werkstukken maken in bijvoorbeeld Word. Ook kan op laptops een beter beveiligde omgeving worden gecreëerd. Het is niet de bedoeling zelf een laptop aan te schaffen omdat deze laptops vaak niet over de juiste software beschikken.

Neem voor extra informatie contact op met de heer T. van Deutekom ( 010 5915883).

Schoolfonds

De kosten van het schoolfonds zijn €10,- per leerling per jaar, dit geld wordt beheerd en verantwoord door de school.
Ouders kunnen aanspraak doen op dit fonds wanneer er bepaalde activiteiten of leermiddelen financieel niet haalbaar maar wel noodzakelijk zijn voor een individuele leerling, hieronder kunt u lezen over hulp bij schoolkosten.

Hulp bij studiekosten

Niet iedereen kan de bijdragen in de studiekosten zomaar even betalen. We komen ouders graag tegemoet, bijvoorbeeld door een betalingsregeling aan te bieden. Gespreid betalen kan al veel zorgen wegnemen. Je kunt daarvoor contact opnemen met de heer R. van der Sluis ( 010 5915883). Hij kan overigens ook algemene vragen over rekeningen beantwoorden.

Ook buiten de school om is het mogelijk hulp te krijgen. Op de site van het Nibud staan diverse hulpverlenende instanties vermeld. Via de overheid is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk studiefinanciering aan te vragen. In Maassluis biedt Stroomopwaarts de formulierenbrigade aan, waarbij mensen uitzoeken waar je recht op hebt en hulp bieden bij het aanvragen van steun. Dit kan gaan om bijstand, kinderbijslag, huurtoeslag, etc.

Nibud
Studiefinanciering
Formulierenbrigade

Heb je grote problemen om de schoolkosten te betalen en wil je hierover met de school praten, neem dan contact op met de heer R. Biesheuvel (010 5915883).

Andere schoolkosten

Aanvullend op de reguliere schoolkosten:

  • Voor BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) wordt € 85,- per jaar in rekening gebracht.
  • De examenkosten voor Delf Scolaire zijn:
    A1-niveau € 70,- A2-niveau € 85,- B1-niveau  € 115,- en B2-niveau € 130,-.
  • De kosten voor het Cambridge examen bedragen ongeveer € 300,-.
  • De uitwisselingen in het derde leerjaar kosten c.a. € 475,-.

Verder is het zo dat als een leerling in de bovenbouw wisselt van vak of profiel en daardoor andere boeken nodig heeft, dat de gemaakte kosten dan voor de ouders zijn.
Schoolreisjes en dergelijke worden per activiteit in rekening gebracht. Deelname aan de reizen en de uitwisseling is vrijwillig.

WIS Collect

Via WIS Collect bieden wij de schoolkosten digitaal bij u aan. Daarvoor is het belangrijk dat uw beste e-mailadres bij ons bekend is.

Wij verzoeken u dan ook om uw e-mailadres in SOMtoday te controleren en zo nodig aan te passen, omdat deze gekoppeld is met WisCollect.

U kunt de facturen direct per iDeal betalen en desgewenst kiezen voor betalen in termijnen.
Het is niet meer mogelijk om contant te betalen op school.

Heeft u vragen over de factuur dan kun u altijd contact opnemen met de schooladministratie