FAQ

 • Wanneer zijn de open dagen?

  Een overzicht van alle voorlichtingsmomenten en onze open dag.

 • Wanneer zijn de schoolvakanties?

  Bekijk het volledige vakantierooster.

 • Waar vind ik de PTA's?

  De PTA’s staan uiterlijk 1 oktober van het nieuw schooljaar op deze pagina van de website.

 • Waar staat de afkorting PTA voor?

  PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting.

  In de Tweede Fase is een PTA wettelijk verplicht. Dit PTA is een schriftelijke vastlegging van alle in het kader van de opbouw van het examendossier (ED) door de leerling af te leggen toetsen en te verrichten opdrachten. Hierin zijn alle examendossiertoetsen opgenomen die dit jaar in dit schooljaar worden afgenomen.

  Een overzicht van de huidige PTA’s is vind je op deze website.

 • Hoe meld ik een leerling ziek?

  Wil je direct een leerling digitaal ziek melden?

  Ziek melden

  De volledige procedure over hoe je een leerling (digitaal) ziek en weer terug op school kunt melden, staat beschreven op deze pagina:

  Ziek melden: hoe werkt het?

 • Hoe kan ik verlof aanvragen?

  Wil je direct digitaal verlof aanvragen?

  Verlof aanvragen

  Alle regels over het aanvragen van (buitengewoon) verlof en verlof buiten de schoolvakanties staat beschreven op deze pagina:

  Verlof aanvragen: hoe werkt het?