Informatie voor ouders

SOMtoday

SOMtoday is er ook voor ouders. Een ouderaccount is nodig voor het aanmelden voor de ouderavonden. Je kun er ook cijfers, huiswerk en absenties in zien.

Ga naar SOMtoday

Goed contact tussen school en thuis vinden we op het Reviuslyceum erg belangrijk.

Wij willen je graag persoonlijk leren kennen. Daarom organiseren we elk jaar aan het begin van het schooljaar kennismakingsavonden voor elk leerjaar. Daar zijn de teamleider en de mentor van je zoon of dochter aanwezig. Door het persoonlijk contact wordt de communicatie vergemakkelijkt en dit komt uiteindelijk de schoolprestaties van je zoon of dochter alleen maar ten goede.

Drie maal per jaar vragen we je om naar school te komen voor overleg, tijdens de zogenaamde 10 minutengesprekken. Je kunt dan met de mentor en/of docenten naar keuze korte gesprekken voeren over zelf gekozen onderwerpen.

Uiteraard is het altijd (tussendoor) mogelijk om contact op te nemen met school. Het contactformulier leidt je naar de juiste medewerker.
Bellen mag ook: 010 5915883.