Programma's van Toetsing en Afsluiting

In de bovenbouw bestaat het wettelijk verplicht PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Dit PTA is een schriftelijke vastlegging van alle in het kader van de opbouw van het examendossier door de leerling af te leggen toetsen en te verrichten opdrachten. Hierin zijn alle examendossiertoetsen opgenomen die dit jaar in dit schooljaar worden afgenomen.

havo 4 havo 5
vwo 4 vwo 5 vwo 6

Download hier de bestanden (pdf).