Reviuslyceum

Programma's van Toetsing en Afsluiting

Lees meer over PTA's op

Leerjaar 1 t/m 3

Leerjaar 1 t/m 3 werkt met een Algemeen Toets Programma (ATP). Het ATP is een schriftelijke vastlegging van alle in het kader van het eerste, tweede of derde leerjaar door de leerling af te leggen toetsen. Hierin zijn alle toetsen opgenomen die gedurende dit cursusjaar in dit leerjaar worden afgenomen. Het ATP is niet wettelijk verplicht, maar een service van het Reviuslyceum.

havo 1 havo 2 havo 3
vwo 1 vwo 2 vwo 3

Download hier de bestanden (pdf).

Leerjaar 4 t/m 6

In de Tweede Fase bestaat het wettelijk verplicht PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Dit PTA is een schriftelijke vastlegging van alle in het kader van de opbouw van het examendossier door de leerling af te leggen toetsen en te verrichten opdrachten. Hierin zijn alle examendossiertoetsen opgenomen die dit jaar in dit schooljaar worden afgenomen.

havo 4 havo 5
vwo 4 vwo 5 vwo 6