Reviuslyceum

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een speerpunt van het Reviuslyceum. Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator Talentontwikkeling.

Neem contact op

Natuurlijk is het de taak van onze school dat een leerling onze school verlaat met een diploma. Maar wij vinden het ook onze taak om een leerling te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling als individu. En dat gaat verder dan alleen kennisoverdracht.

Een persoon ontwikkelt zich door dingen te doen, te ervaren en te leren en op basis van die ervaringen conclusies te trekken. Door aandacht te schenken aan talentontwikkeling op een heel breed vlak hopen wij de leerling te helpen om de beste versie van zichzelf te worden.

Talentontwikkeling vindt op heel veel plekken en momenten plaats in de school. Een aantal van die momenten zijn:

  • Reviusuren,
  • de feestcommissie,
  • de comeniusuren,
  • debatwedstrijden,
  • First Lego League,
  • de sportklas,
  • de kerstmarkt,
  • de uitwisselingen in klas 3,
  • het Ecoteam,
  • de Eco-projecten in de bovenbouw.