Reviuslyceum

Ouderraad

"We betrekken graag de ouders van onze leerlingen bij de ontwikkeling van de school".

De ouderraad bestaat uit een groep ouders van onze leerlingen. Vier keer per jaar komt de ouderraad, samen met de teamleiders van de school, bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden er vraagstukken vanuit de school voorgelegd waarop we graag input willen hebben vanuit de ouderraad. Ook bespreken we thema’s die vanuit de ouderraad worden aangedragen.