Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders van onze leerlingen. Vier keer per jaar komt de ouderraad, samen met de teamleiders van de school, bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden er vraagstukken vanuit de school voorgelegd waarop we graag input willen hebben vanuit de ouderraad. Ook bespreken we thema’s die vanuit de ouderraad worden aangedragen.

Dit schooljaar komt de ouderraad bijeen op:

 • 3 oktober 2023
 • 14 december 2023
 • 26 maart 2024
 • 11 juni 2024

De ouders in de ouderraad zijn:

 • J. Aydin (V2 en H4)
 • J. Broekstra (H2)
 • B. van Gijssel (Klas 1 en V3)
 • N. Ammi
 • T. Kaya
 • P. van Damme (V3 en V5)
 • A.B. Kegge (H2)
 • G. van Daalen (H4)
 • M. Janse (H2)
 • M. David
 • R. Admiraal (Klas 1 en H3)

U kunt contact opnemen met leden van de ouderraad via het contactformulier.

"We betrekken graag de ouders van onze leerlingen bij de ontwikkeling van de school".