Digitalisering

Werken met de iPad

Alle informatie voor leerlingen en ouders is gebundeld op een iPad-vriendelijke website.

naar de website over iPads

Het Revius wil gevarieerd, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs aanbieden, waarbij er rekening wordt gehouden met de behoefte en de mogelijkheden van de (individuele) leerlingen.

Door de inzet van de iPad als hulpmiddel kunnen we dat realiseren. Door ICT op een goede manier in de les te gebruiken, activeer je de leerlingen en stimuleer je een actieve werkhouding. Daarnaast kunnen leerlingen overal en altijd aan de slag met de lesstof. Leerlingen zijn daarbij niet gebonden aan vaste werkplekken, lokalen of computerruimtes.

Verantwoordelijkheid

Leren en werken op een iPad vraagt verantwoordelijkheid en een zekere discipline van leerlingen. Wij kiezen er bewust voor om de gehele verantwoordelijkheid voor het proces ‘leren op de iPad’ niet alleen bij de leerlingen te laten. We begeleiden hen bij het maken van keuzes en bieden hierbij ook technische oplossingen zodat ze minder worden afgeleid. Zo maken wij op school gebruik van ZuluDesk (zie onderstaande info). Een aantal leerlingen kan deze verantwoordelijkheid prima aan, maar wij zien ook dat sommige leerlingen tijdens het leren afgeleid worden door de vele mogelijkheden van de iPad, zoals sociale media, berichten of spelletjes. Ook het omgaan met deze 24/7 verleiding is een onderdeel van het leerproces.

Jamf School

Dit programma stelt ons in staat om in één handeling apps te installeren die gebruikt gaan worden tijdens de les. Hiermee kunnen wij ook tijdelijk bepaalde apps uitschakelen zodat de kans op afleiding gereduceerd wordt.

Jamf School Parent

Naast de toepassing op school is er ook een oudermodule. ZuluDesk Parent is specifiek ontworpen voor ouders die hun kinderen willen begeleiden in het nemen van verantwoordelijkheid die het leren met de iPad met zich meebrengt. Met ZuluDesk Parent hebben ook ouders thuis de mogelijkheid om hun kinderen te helpen gefocust te blijven en te leren omgaan met sociale media, berichten en spelletjes.

Met Apple Classroom kunnen we met elke iPad meekijken in de klas. Classroom maakt het ook makkelijk om informatie te delen. Een van de functies van Apple Classroom is AirDrop. Hiermee kun je bestanden ontvangen en versturen naar individuele leerlingen of de hele klas. Ook kunnen we het werk van leerlingen op het grote scherm in de les laten zien.Binnen Apple Classroom is er voor docenten de mogelijkheid om in te stellen dat leerlingen tijdens een bepaalde les alleen gebruik kunnen maken van een app die op dat moment nodig is. Alle andere mogelijkheden van de iPad worden dan geblokkeerd. Bij het maken van digitale toetsen bijvoorbeeld, kan de leerling alleen de toets maken en is toegang tot internet en andere apps niet mogelijk.

Schoolprofiel

Om ervoor te zorgen dat uw kind optimaal kan participeren in de lessen, wordt gebruik gemaakt van een schoolprofiel. Dit profiel is leidend op het moment dat uw kind de school betreedt. Thuis zijn eventuele restricties die binnen de school gelden weer verdwenen. Om dit te realiseren is het nodig de iPad gedurende schooluren te beheren zodat lessen, toetsing en overige situaties gestroomlijnd verlopen en voor iedereen toepasbaar zijn. Dit proces is automatisch ingeregeld voor de iPads die besteld zijn via de webshop. Dit heeft echter geen consequenties voor het privégebruik buiten de school. Een leerling is dan vrij de iPad te gebruiken zoals hij/zij dat wenst.

Bestellen

Wij begeleiden u bij de aanschaf van de iPad. Om ervoor te zorgen dat de iPad straks helemaal gebruiksklaar is, loopt het bestelproces via een speciaal ingerichte webshop van Amac. Naast korting ontvangt u als ouders twee jaar garantie op de iPad en wordt er een verantwoorde beschermhoes meegeleverd. De Zuludesk-module wordt automatisch geïnstalleerd. Daarnaast kunnen wij als school de aanschaf van de benodigde apps stroomlijnen. U hoeft daar als ouder niets meer voor te ondernemen.

Bestelprocedure

Zodra uw kind definitief bij ons is ingeschreven, ontvangt u een uitnodiging voor een voorlichtingsavond over de aanschaf en bestelprocedure van de iPad. Daarna ontvangt u nadere gegevens over het bestelproces en inlogcodes voor de webshop van Amac. U kunt vervolgens de bestelling voor de iPad met eventuele toebehoren plaatsen. Graag alleen via de webshop van Amac een iPad aanschaffen, anders kan er geen schoolprofiel worden aangemaakt.Wij zorgen er dan voor dat de door u bestelde iPad gereed staat op de iPad-kennismakingsmiddag die nog voor de zomervakantie wordt georganiseerd voor de leerlingen.

Er is ook een mogelijkheid om de iPad te leasen voor een klein bedrag per maand.