Reviuslyceum

Toetsweken

Bovenbouw

Het schooljaar is in vier perioden opgedeeld. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek.
In toetsweken worden in de regel alleen examendossier (ED) toetsen afgenomen. Deze tellen mee voor het schoolexamen (SE) en zijn herkansbaar.

Welke toetsen worden gegeven is te lezen in het Programma van Toetsing en Afsluiting.
Hoeveel en wanneer toetsen herkanst kunnen worden is te lezen in het Examenreglement.

De toetsweken in het schooljaar 2021 – 2022 staan gepland voor:

  • Week 44  (maandag 1 november - vrijdag 5 november)
  • Week   3  (maandag 17 januari - vrijdag 21 januari)
  • Week 13  (maandag 28 maart - vrijdag 1 april)
  • Week 24/25 (dinsdag 14 juni - woensdag 22 juni)

Let op: de precieze aanvang en afsluiting van een toetsweek kan soms een dag of twee verschillen met de geplande data hierboven om het toetsrooster voor iedereen passend te maken.

Onderbouw

In de onderbouw wordt gewerkt met voortgangstoetsen. Deze zijn niet herkansbaar. Alleen aan het einde van het schooljaar is er een centrale toetsweek.

 

De centrale laatste toetsweek van het schooljaar 2021 – 2022 staat gepland voor:

  • Week 24/25 (dinsdag 14 juni - woensdag 22 juni)