Toetsweken

Bovenbouw

Het schooljaar is in vier perioden opgedeeld. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek.
In toetsweken worden zowel voortgangstoetsen als examendossier (ED) toetsen afgenomen. Alleen ED-toetsen tellen mee voor het schoolexamen (SE) en zijn herkansbaar.

Welke toetsen worden gegeven is te lezen in het Programma van Toetsing en Afsluiting.
Hoeveel en wanneer toetsen herkanst kunnen worden is te lezen in het Examenreglement.

De toetsweken in het schooljaar 2023- 2024 staan gepland voor:

  • Week 44  (start maandag 30 oktober)
  • Week 3  (start dinsdag 16 januari)
  • Week 13  (start dinsdag 26 maart)
  • Week 24 (start vrijdag 14 juni) Een aantal toetsen zijn op 12 en 13 juni in de middag!

Let op: de precieze aanvang en afsluiting van een toetsweek kan soms een dag of twee verschillen met de geplande data hierboven om het toetsrooster voor iedereen passend te maken.

Klas 1

In de onderbouw wordt gewerkt met voortgangstoetsen. Deze zijn niet herkansbaar.

Klas 1 heeft alleen aan het einde van het schooljaar is er een centrale toetsweek.

De centrale laatste toetsweek van het schooljaar 2023 – 2024 staat gepland voor:

  • Week 25 (start maandag 17 juni)

Klas 2 en 3

In de onderbouw wordt gewerkt met voortgangstoetsen. Deze zijn niet herkansbaar.

Klas 2 en 3 hebben twee centrale toetweken; een aan het einde van periode 2 en een aan het einde van het schooljaar.

De centrale toetsweek van het schooljaar 2023 – 2024 staat gepland voor:

  • Week 3  (start dinsdag 16 januari)
  • Week 25 (start maandag 17 juni)