Reviuslyceum

Toetsweken

Bovenbouw

Het schooljaar is in vier perioden opgedeeld. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek.
In toetsweken worden in de regel alleen examendossier (ED) toetsen afgenomen. Deze tellen mee voor het schoolexamen (SE) en zijn herkansbaar.

Welke toetsen worden gegeven is te lezen in het Programma van Toetsing en Afsluiting.
Hoeveel en wanneer toetsen herkanst kunnen worden is te lezen in het Examenreglement.

De toetsweken in het schooljaar 2022- 2023 staan gepland voor:

  • Week 42 en 44  (donderdag 20 oktober - herfstvakantie - vrijdag 4 november)
  • Week   3  (maandag 16 januari - vrijdag 20 januari)
  • Week 13  (maandag 27 maart - vrijdag 31 maart)
  • Week 24/25 (maandag 12 juni - maandag 19 juni)

Let op: de precieze aanvang en afsluiting van een toetsweek kan soms een dag of twee verschillen met de geplande data hierboven om het toetsrooster voor iedereen passend te maken.

Onderbouw

In de onderbouw wordt gewerkt met voortgangstoetsen. Deze zijn niet herkansbaar. Alleen aan het einde van het schooljaar is er een centrale toetsweek.

 

De centrale laatste toetsweek van het schooljaar 2022 – 2023 staat gepland voor:

  • Week 24/25 (maandag 12 juni - maandag 19 juni)