Reviuslyceum

Aanmelden profielkeuzegesprek

Als ouder van een leerling in 3 havo of 3 vwo word je van harte uitgenodigd middels onderstaand formulier door te geven op welke dag het profielkeuzegesprek het beste uitkomt.

De gesprekken vinden op de geselecteerde dagen plaats tussen 15:00 uur en 17:00 uur. Je kunt kiezen uit fysiek op school of online via Teams. Wat jullie het beste uitkomt.

Leerlingen zijn natuurlijk ook welkom om aan te schuiven bij dit gesprek.