Reviuslyceum

Intern zorgteam

Zorgcoördinator

Heeft een spilfunctie in de interne ondersteuningsstructuur van de school. Hij is gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften en zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning voor de leerling worden ingezet. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de intake, doorstroom en (niet-reguliere) uitstroom van leerlingen. Daarnaast leidt de zorgcoördinator het reguliere overleg met het ondersteuningsteam waarbij alle interne en externe partijen vertegenwoordigd zijn.

Leerlingbegeleider

Biedt ondersteuning aan leerlingen d.m.v. kortdurende begeleidingstrajecten op sociaal-emotioneel gebied. Voorbeelden hiervan zijn: reduceren van stress bij toetsen, helpen bij plannen en organiseren, aanreiken van leerstrategieën, creëren van positieve gedachten bij leerlingen.

Onderwijskundig specialist

Ondersteunt leerlingen en collega’s op pedagogisch-didactisch gebied. Geeft handelingsadviezen met betrekking tot dyslexie en begeleidt leerlingen op het gebied van leerproblemen als gevolg van bijvoorbeeld autisme of AD(H)D.

Externe instanties

Onderwijsondersteuningsspecialist (OOS)

Ondersteunt de school bij de begeleiding van leerlingen met meer onderwijsbehoeften dan de basisondersteuning kan bieden. Indien gewenst kan de OOS onderzoeken welke onderwijsbehoeften een leerling heeft en welke ondersteuning de leerling het best kan helpen.

Gezinsspecialist

Is het aanspreekpunt als het vermoeden bestaat dat gezinsproblematiek de ontwikkeling van een kind belemmert. Hij kan zelfstandig ondersteuning bieden en heeft de mogelijkheid om aanvullende specialistische ondersteuning in te schakelen. De gezinsspecialist vormt de verbindende schakel met het verantwoordelijke wijkteam.

Jeugdverpleegkundige

De jeugdgezondheidszorg heeft landelijk de taak om contact te hebben met leerlingen op het voortgezet onderwijs: om te wegen en meten, gezondheidsadviezen te geven en mogelijke problemen op te sporen en zo nodig te verwijzen. Ook het begeleiden bij schoolziekteverzuim en het meepraten in het zorgteam zijn landelijke taken.