Reviuslyceum

Organisatiedagen en ontwikkeltijd

Elke school in het voortgezet onderwijs krijgt gedurende het schooljaar tijd om de organisatie en ontwikkeling van het onderwijsproces vorm te geven.

In totaal krijgt de school 7 organisatiedagen, deze worden vaak geplaatst aan het begin en aan het einde van het schooljaar.
Daarnaast krijgt elke docent 50 klokuren (naar rato van de betrekkingsomvang) om te werken aan de ontwikkeling van het schoolvak, vakoverstijgende projecten of ontwikkeling van de organisatie van de school.

Op organisatiedagen hebben de leerlingen de hele dag geen lessen.
Op ontwikkeldagen hebben de leerlingen een verkort rooster.

Op het Revius zijn deze dagen als volgt verdeeld over het schooljaar:

 • 21 augustus 2023 - organisatiedag
 • 13 september 2023 - ontwikkelmiddag (verkort rooster)
 • 3 oktober 2023 - ontwikkelmiddag (verkort rooster)
 • 4 december 2023 - ontwikkelmiddag (verkort rooster)
 • 22 december 2023 - organisatiedag
 • 8 januari 2024 - Lentiz-brede organisatiedag
 • 17 januari 2024 - ontwikkelmiddag (verkort rooster)
 • 30 januari 2024 - ontwikkelmiddag (verkort rooster)
 • 26 februari 2023 - ontwikkelmiddag (verkort rooster)
 • 26 maart 2023 - ontwikkelmiddag (verkort rooster)
 • 22 mei 2024 - ontwikkelmiddag (verkort rooster)
 • 9 juli 2024 - organisatiedag
 • 10 juli 2024 - organisatiedag
 • 11 juli 2024 - organisatiedag
 • 12 juli 2024 - organisatiedag