Wat als je een dubbel advies hebt gekregen van je leerkracht?

Op het Reviuslyceum hebben we havo- en vwo-klassen. Maar we hebben ook klassen voor leerlingen met een gecombineerd advies. Als het nodig is én er zijn genoeg leerlingen, dan zijn er ook in het tweede jaar nog gecombineerde klassen mogelijk.

Als je een mavo-/havo-advies hebt, dan wordt je bij ons in een havo-klas geplaatst. Na het eerste jaar wordt gekeken welk niveau het beste bij jou past.

In alle klassen voor leerlingen met een dubbel advies wordt op het hoogst aangegeven niveau lesgegeven. Je krijgt op twee niveaus cijfers, zodat zo snel mogelijk duidelijk wordt welk type onderwijs het beste bij je past.

Mavo/havo-klassen

In 2023-2024 zijn er twee heterogene brugklassen, waarin leerlingen met mavo/havo-advies geplaatst worden. Leerlingen starten allemaal op havoniveau. Gedurende het schooljaar wordt ingezet op coaching van de leerlingen op het te behalen niveau. Hiervoor zijn in deze klassen twee mentoren beschikbaar en proberen we de klas niet groter dan 25 leerlingen te maken. Zo is er tijdens de mentoruren ook voldoende tijd en ruimte voor het werken in kleine groepjes of individuele begeleiding. Ook de vakdocenten houden rekening met mogelijke niveauverschillen en worden indien nodig het tweede half jaar ondersteund door een onderwijsassistent.

Twee keer per jaar vinden het driehoeksgesprekken (mentor-leerling-ouder) plaats om in kaart te brengen hoe het met de leerling gaat, wat de doelen zijn en welke hulp de leerling daarbij nodig heeft. Het ik-rapport vormt de leidraad voor deze gesprekken.