Reviuslyceum

Informatie van de leerplichtambtenaar

Leerplicht

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen krijgt uw kind extra verlof. Soms zijn er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten schoolvakanties een dag van school wilt houden.

Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’; situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/of leerling.

Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor:

 • goedkopere vakanties buiten het seizoen
 • meereizen met anderen
 • familiebezoek in het buitenland
 • tickets al gekocht
 • geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode
 • vakantiespreiding
 • verlof voor een ander kind uit het gezin
 • andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij
 • eerder weg of later terug door verkeersdrukte
 • kroonjaren
 • sabbatical
 • wereldreis
 • soortgelijke redenen

Wel extra verlof bij:

 • verhuizing: maximaal één schooldag
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren: maximaal tien schooldagen
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal twee schooldagen als er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag. In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (of als het twijfelachtig is: kopie trouwakte)
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  – In de eerste graad maximaal vijf schooldagen
  – In de tweede graad maximaal twee schooldagen
  – In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag
  – In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen
  Soort bewijs: rouwkaart (als het twijfelachtig is: akte van overlijden)
 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag

Aanvragen
Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen dient u in bij de schooldirecteur. Gebruikt u het hiervoor bestemde formulier of neemt u contact op met de school van uw kind. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Ook een directeur van een school mag niet zomaar overal verlof voor verlenen.