Reviuslyceum
Opletten tijdens aardrijkskunde

Havo

 • De meeste leerlingen op het Reviuslyceum zitten op de havo.
 • De onderbouw duurt drie jaar, daarna kies je een profiel.
 • In klas 3 ga je op uitwisseling naar het buitenland.
 • Je kunt kiezen voor de Sportklas.
 • Net als op het vwo krijg je Reviusuren.
 • De bovenbouw duurt 2 jaar; in havo 5 doe je examen.
 • Na de havo kan je door naar het hbo of naar vwo 5.

In de onderbouw, leerjaar 1, 2 en 3, krijgt iedereen dezelfde vakken. In de bovenbouw kies je een profiel en volg je, naast een aantal algemene vakken, een aantal profielvakken en één of twee keuze vakken.
Uniek op het Reviuslyceum is dat je in de bovenbouw van de havo kunt kiezen voor het vak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM). Dat is voor de sportievelingen en dit vak kan je zien als een vervolg op de Sportklas.

Onderbouw

In klas 1, 2 en 3 volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Hieronder zie je een overzicht van die vakken. Sommige krijg je niet in alle leerjaren. Dan staat erbij in welk leerjaar je dat vak dan krijgt.

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits (leerjaar 2 en 3)
 • Ecdl (leerjaar 1 en 2)
 • Ecomonie (leerjaar 3)
 • Europese en Internationale Oriëntatie (EIO, leerjaar 2 en 3)
 • Engels
 • Frans
 • Frans voor leerlingen met dyslexie (leerjaar 3)
 • Geschiedenis
 • Kunst beeldend
 • Kunstklas (leerjaar 1 en 2) *
 • Lichamelijke opvoeding (LO)
 • Mentor-/decaanuur
 • Muziek
 • Natuur-/scheikunde (leerjaar 1)
 • Natuurkunde (leerjaar 2 en 3)
 • Nederlands
 • Reviusuren
 • Scheikunde (leerjaar 2 en 3)
 • Sportklas (leerjaar 1)
 • Wiskunde

* Meedoen aan de Kunstklas is een keuze die je maakt aan het begin van de brugklas. Deze keuze geldt voor twee jaar.

Bovenbouw

In de bovenbouw kies je een profiel. Je kunt kiezen uit: Cultuur en maatschappij (CM), Economie en maatschappij (EM), Natuur en gezondheid (NG) en Natuur en techniek (NT). Bij elk profiel horen verplichte profielvakken en keuzevakken.

Je krijgt de volgende algemene vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
 • Lichamelijke opvoeding (LO)
 • Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)
 • Profielwerkstuk (PWS)

Per profiel heb je de volgende vakken:

 • CM: Geschiedenis en een moderne vreemde taal (Frans of Duits) en een keuze uit aardrijkskunde, economie of kunst beeldend.
 • EM: Economie, geschiedenis en wiskunde (A of B) en een keuze uit aardrijkskunde, bedrijfseconomie of een moderne vreemde taal (Frans of Duits)
 • NG: Wiskunde (A of B), scheikunde en biologie en een keuze uit aardrijkskunde of natuurkunde.
 • NT: Wiskunde B, natuurkunde en scheikunde en biologie.

Tenslotte kies je nog een ander profiel(keuze)vak of Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) buiten de profielvakken om.

Alle verdere informatie hierover kun je krijgen van de decaan.