Leerling pakt een boek uit de boekenkast.

Vwo

 • Op het Reviuslyceum zijn er soms wel drie klassen vwo per leerjaar.
 • Op het vwo ontmoet je kinderen die net zo zijn als jij.
 • De onderbouw duurt drie jaar, daarna kies je een profiel.
 • In klas 3 ga je op uitwisseling naar het buitenland.
 • Je kunt kiezen voor de Sportklas.
 • Net als op de havo krijg je Reviusuren.
 • De bovenbouw duurt 2 jaar; in vwo 6 doe je examen.
 • Na het vwo kan je door naar het hbo of naar de universiteit .

Met een vwo-diploma op zak kun je aan de universiteit een opleiding gaan volgen. Afhankelijk van je keuzes in de bovenbouw kun je voor elke wetenschappelijke opleiding kiezen.

Onderbouw

In klas 1, 2 en 3 volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Hieronder zie je een overzicht van die vakken. Sommige krijg je niet in alle leerjaren. Dan staat erbij in welk leerjaar je dat vak dan krijgt.

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits (leerjaar 2 en 3)
 • Ecdl (leerjaar 1 en 2)
 • Ecomonie (leerjaar 3)
 • Europese en Internationale Oriëntatie (EIO, leerjaar 2 en 3)
 • Engels
 • Frans
 • Frans voor leerlingen met dyslexie (leerjaar 3)
 • Geschiedenis
 • Kunst beeldend
 • Kunstklas (leerjaar 1 en 2) **
 • Lichamelijke opvoeding (LO)
 • Mentor-/decaanuur
 • Muziek
 • Natuur-/scheikunde (leerjaar 1)
 • Natuurkunde (leerjaar 2 en 3)
 • Nederlands
 • Reviusuren
 • Scheikunde (leerjaar 2 en 3)
 • Sportklas (leerjaar 1)
 • Wiskunde

* Meedoen aan de Kunstklas is een keuze die je maakt aan het begin van de brugklas. Deze keuze geldt voor twee jaar.

Bovenbouw

In de bovenbouw kies je een profiel. Je kunt kiezen uit: Cultuur en maatschappij (CM), Economie en maatschappij (EM), Natuur en gezondheid (NG) en Natuur en techniek (NT). Bij elk profiel horen verplichte profielvakken en keuzevakken.

Je krijgt de volgende algemene vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans of Duits
 • Maatschappijleer
 • Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
 • Lichamelijke opvoeding (LO)
 • Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)
 • Profielwerkstuk (PWS)

Per profiel heb je de volgende vakken:

 • CM: Geschiedenis en wiskunde C (je mag ook wiskunde A of B kiezen) en een keuze uit aardrijkskunde, economie of kunst beeldend.
 • EM: Economie, geschiedenis en wiskunde (A of B) en een keuze uit aardrijkskunde, bedrijfseconomie of een moderne vreemde taal
 • NG: Wiskunde (A of B), scheikunde en biologie en een keuze uit aardrijkskunde of natuurkunde.
 • NT: Wiskunde B, natuurkunde en scheikunde en biologie.

Tenslotte kies je nog een ander profiel(keuze)vak buiten de profielvakken om.

Alle verdere informatie hierover kun je krijgen van de decaan.