Instroom van 4 Mavo naar 4 Havo

Toelatingseisen

Om op het Reviuslyceum in te stromen moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • Diploma VMBO-TL
 • Positief advies school van herkomst
 • Gemiddeld cijfer een 6,8
 • De eindcijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde zijn minimaal een 6
 • Rekentoets: minimaal een 6
 • Gesprek met de decaan: goede motivatie; passend profiel.
 • Verplicht gebruikmaken van bijspijkermogelijkheid
 • Het te kiezen profiel hoort bij de sector waarin examen is gedaan
 • Zelfde rechten als derde klas leerling

 

Wat moet er worden gekozen?

 • Een passend profiel
 • Binnen het profiel moeten keuzevakken worden gekozen
 • Tot slot examenvak(ken) in de vrije ruimte

 

 

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

 1. Aanmelding voor instroom bij de decaan Edwinter01@lentiz.nl
 2. Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek
 3. Lever het doorstroomformulier in (minimaal 2 dagen voor het gesprek met de decaan)
 4. Gesprek met de decaan
 5. Als alles in orde is: voorlopige inschrijving
 6. Cijferlijst & inschrijvingspapieren inleveren bij de decaan/administratie
 7. Inschrijving is nu definitief.